Ålands socialdemokrater Ålands socialdemokrater
MernsI5kXtIVHTgBPwlkLXjEVMQIxh35QhPGOCk575k[2]

Fokusera på likheterna

Publicerat 18.10.2016

Migrationen i världen kommer inte att upphöra, en del av Afrikas befolkning kommer att emigrera till Europa, men det handlar inte om någon invasion. Det är dags att spräcka den myten. Bara tre procent av världens befolkning är migranter i någon form. Den andelen har varit stabil sen 1960-talet. De flesta människor är som du och jag, de vill bo där de är. Det finns också länder i Afrika där unga män vill bo kvar men tvingas flytta bort för att kunna försörja sin familj, de kommer till Europa för att kunna skicka hem pengar. Men de flesta har ingen illusion… Läs mera

dsc_1792

Gunell mötte Löfven

Publicerat 29.09.2016

AT-läkarsituationen, d v s att svenska läkare inte får göra hela sin AT-tjänstgöring på Åland, var en av de frågor som ordförande Camilla Gunell informerade om när Sveriges statsminister Stefan Löfven begärde att få träffa henne under det nordiska statsministermötet på Åland. – Situationen när det gäller läkare från Sverige är en viktig rekryteringsfråga för oss och Sverige har ju ett ansvar när det gäller det svenska språket på Åland, säger Camilla Gunell. Hon passade också på att dela med sig av den åländska hållbarhetsagenda som hon som närings- och hållbarhetsminister och vice ordförande i hållbarhetsrådet haft ansvar för att ta fram. –… Läs mera

camilla gunell webb

Lägg inte ner FFCs lokalkontor på Åland!

Publicerat 28.09.2016

Utvecklingen i landet går åt fel håll när det gäller service på svenska. Nyheten om att FFC planerar att lägga ner lokalkontoret på Åland vore mycket illa. Fackets roll och den fackliga kompetensen och arbetstagarnas ställning på Åland behöver tvärtom stärkas. Det är otroligt viktigt att medlemmarna, både på Åland och i Svenskfinland, garanteras en svenskspråkig service, information och inflytande i fackföreningsrörelsen precis som de finskpråkiga medlemmarna i riket. Som socialdemokrat anser jag att det är viktigt att det på arbetsmarknaden både finns företrädare för fackföreningsrörelsen och näringslivet. Det skapar en god balans och är grunden i den internationellt framgångsrika nordiska… Läs mera

H6LdSycbJVEnCdwMSvIXapgHiGBi1QYButnJy6XJVJw[3]

Åland behöver bärkraftiga kommuner

Publicerat 22.09.2016

Att sitta som ledamot i Mariehamns stadsstyrelse och fullmäktige är ett tungt förtroendeuppdrag. Stadsstyrelseledamöterna Anders Holmberg (Obs), Erica Sjöström (C) och Birgitta Johansson (ÅF) ondgör sig i en insändare över att staden den 15 september lämnade in ett utlåtande till landskapsregeringen angående förslaget om inbesparingar på landskapsandelarna år 2017. Trion röstade emot skrivningar som handlade om att staden pekade på att dagens kommunindelning inte är hållbar, eller bärkraftig i det långaloppet. Centerns lagtingsgrupp skrev nyligen i en insändare att: ”Vi anser att den kommunala självstyrelsen ska råda fram till den punkt då man inte längre förmår förse medborgarna med den… Läs mera

hx_oxJdn9IF9XFLQSIBkvSrInE_D1XP3LSCvXE1vj6o[1]

Bättre liv för medborgarna är vårt mål med kommunreform

Publicerat 14.09.2016

  Ledarskribent Niklas Lampi diskuterar i måndagens ledare hur politikerna i lagtinget ställer sig till den pågående kommunreformen. Tidningen ska ha all heder över kartläggningen, det är mycket bra att visa hur opinionen ser ut bland de folkvalda. Svaren visar en tydlig skillnad mellan regeringspartiernas uppfattning att Åland bör ha 1-4 kommuner och oppositionen som ha vill ha kvar dagens 16 eller möjligen gå ner till 8-12. Politiken är tydlig. Niklas Lampis menar att olika partier har olika drivkrafter till varför man vill ha färre kommuner. Det är säkert så. Allt fler kommer nog till insikten att det är ohållbart… Läs mera