Ålands socialdemokrater Ålands socialdemokrater

Kopplingen kultur och sexuellt våld inte hållbar

Publicerat 18.01.2019

Hätska debatter om invandrare och asylsökande som misstänkta sexualbrottslingar har florerat på åländska sociala medier de senaste veckorna. Sexualbrott är tyvärr ett stort område något som inte minst metookampanjen vittnar om. Det vi kan se är att det fort blir en invandringsfråga när förövare är invandrad. Förenklade orsakssamband mellan kulturell härkomst och brottsligheten görs. I och med sexualbrotten i Uleåborg har debatten ytterligen tudelats. Idag begås i Finland ca 200 000 – 300 000 våldtäkter, vilket visar hur allmänt utbrett det sexuella våldet är i vårt samhälle. Sociologen Anna Kontula skriver i sin blogg 13.1. om varför det inte är så enkelt… Läs mera

Satsa på skolcoacher

Publicerat 11.01.2019

Sex procent av eleverna i grundskolans åttonde och nionde klasser utsätts regelbundet för mobbning i Finland. Glädjande är att Mariehamn ligger under medeltalet jämfört med övriga Finland med ett medeltal om ca 4,8. Mobbning definieras som att en eller flera elever säger, gör saker som en annan elev upplever som obehagliga. Också återkommande retande betraktas som mobbande. Uppgifterna bygger på resultaten från den årliga skolhälsoenkäten som Institutet för hälsa och välfärd THL sammanställt för 2017. Trots låga procenttal så är varje fall av mobbning oacceptabelt. Målet för Mariehamn ska vara nolltolerans. Mobbning börjar ofta redan i de lägre klasserna eller… Läs mera

Jultal av Camilla Gunell

Publicerat 08.01.2019

”Ärade julfirare!   År läggs till år och igen är det jul. Att utlysa julfrid är en tradition från medeltiden och görs fortfarande i många städer runt om i Norden. I Åbo har man utlyst julfrid oavbrutet i 700 år – med undantag för krigsåren 1917, 1939 och 1945. Förr hade seden också en juridisk betydelse. Under jul kunde brott bestraffas strängare för den som bröt mot friden än under andra delar av året. Julfrid ska vara tid i frånvaro av konflikter. I dag är traditionen att stanna upp och att samlas till till en stunds samvaro innan firandet drar… Läs mera

“Vi kan inte politiskt aktivt öka klyftorna på Åland”

Publicerat 10.12.2018

Carina Aaltonens anförande 10.12. om nödvändigheten att göra något för dem som har det tufft ekonomiskt på Åland: Fru talman, Att vara ensamförsörjare med ett eller flera barn och se lönen och stöden komma in på kontot och vända och varje dag försöka vända på varje euro flera gånger för att få det att gå runt. Att vara en äldre dam på 80 plus, som till exempel min mamma, och som bara delvis har förvärvsarbetat och om det vill sig väl får en dryg tusenlapp i månaden att betala hyra, hemtjänst, mat, mediciner och allt annat som hör till vardagen.… Läs mera

Valplattform från kongressen 2018

Publicerat 20.11.2018

  Foto: Kaveh Bahar Självstyrelsen och socialdemokratin  Självstyrelsen ska garantera ålänningarna minst samma rättigheter som i övriga Finland. Förslaget till ny självstyrelselag ska förverkligas under kommande mandatperioder. Skatteåterbäringen via klumpsumman ska följa befolkningsutvecklingen.    Socialdemokraterna  vill:   - att vi i högre grad  lever på våra egna skatter   - att vi bedriver en egen  hållbar  närings- och sysselsättningspolitik  som leder till förbättrad välfärd.    - att vi får större ansvar för vår ekonomi och fördelningen av våra egna skattepengar   - att vi blir mindre beroende av förändringar i riksbudgeten och Finlands ekonomi   - att vi flyttar fram positionerna för en mer utvecklad självstyrelse   - att Finlands regering stärker kunskapen… Läs mera

Camilla Gunells tal i Nordiska rådets session 2018

Publicerat 05.11.2018

Camilla Gunell höll tal på statsministrarnas toppmöte den 30.10. i Nordiska rådet som möttes i Oslo detta år. Mötet hölls efter att Storbritanniens premiärminister Theresa May hade talat. Herr president, ärade nordiska vänner! Vi är inte katastrofresistenta i Norden, så sa den danska författarinnan Hanne-Vibeke Holst när hon i Sveriges tv presenterade sin senaste bok Som pesten. Vi är inte katastrofresistenta i Norden, fast vi lever som vi tror att vi skulle vara det i våra trygga nordiska samhällen. För våra samhällen är starka, rika och säkra i jämförelse med nästan alla andra länder i världen. Tilliten är stor och… Läs mera

Sjukvård och klimat i topp i enkätundersökning

Publicerat 08.10.2018

Ålands socialdemokrater hade under AlandicaDebatt 13-14.6.2018 en liten enkät för besökare att fylla i, med frågor om vad man tycker att är viktigast att vi på Ålands socialdemokrater ska jobba med. Vi hade sex ämnen med i enkäten som vi tycker att alla är viktiga politikområden att utveckla. Av dem fick svararna välja ut de tre som de tyckte var de viktigaste. Områdena var: sjukvård, miljö- och klimat, äldreomsorg/utbildning, skola, kommunreform och kollektivtrafik. Naturligtvis tror vi att de flesta, liksom vi, tycker att alla frågor är viktiga, men nu ville vi se vad som uppfattas ha riktigt hög prioritet. Det… Läs mera

Åland måste ha ett välfungerande barnskydd

Publicerat 05.10.2018

Ålands socialdemokrater har under hösten fördjupat sig i frågan om barnskyddet på Åland och tyvärr finns det mycket att göra för att förbättra situationen. Från många anställda inom den sociala sektorn, vården, skolorna och organisationer som jobbar med barn är budskapet tydligt och har varit det länge: Ge oss ett enat åländskt barnskydd så att vi kan göra vårt jobb så bra som möjligt, för barnens bästa. Argumenten är kända. Ett gemensamt barnskydd är att föredra av framför allt två orsaker: större rättssäkerhet för klienterna och mera möjlighet till expertis. Alla barn och föräldrar har rätt till jämlik, korrekt och… Läs mera

Håll de åländska sjöarna rena – minska alla utsläpp!

Publicerat 01.10.2018

Vid Ålands socialdemokraters lunchträff om vatten den 27 september fördes en livlig men saklig diskussion om vattenförsörjningen på Åland. Den torra sommaren har väckt oro inför framtiden och möjligheterna att långsiktigt säkra en hållbar vattenförsörjning. Vid diskussionen kom glädjande fakta. Fasta Åland har många sjöar och träsk och vattenförsörjningen kan glädjande nog tryggas under förutsättning att vattnet i sjöarna är rent. I skärgården är läget besvärligare på grund av avsaknaden av ytvattentäkter. Slutsatserna från lunchdiskussionen är: 1) Landskapsregeringen och kommunerna bör snarast förbättra skyddet för de vattentäkter som nu används för vattenförsörjningen bland annat måste utsläppen minskas till Långsjön och… Läs mera

Hållbar handel behöver ingen skiljedomstol

Publicerat 11.09.2018

  Att bedriva handel har människor gjort i alla tider.  Handel driver ekonomin och ger arbetsplatser. Socialdemokraterna har i alla tider verkat för öppna gränser för handel och sett exporten som viktig för ett lands ekonomi och som ett medel som kunnat lyfta våra länder ur fattigdom. Skatteintäkterna från handeln ger styrka att skapa jämlikhet och välfärd. Vi är därför för fri handel, men bara  så länge den globala handeln verkar under schyssta arbetsvillkor och med respekt för miljön. Så är det inte idag. Människor och barn i världens fattiga länder utnyttjas, i tillverkningen av prylar och kläder som vi… Läs mera