Ålands socialdemokrater Ålands socialdemokrater

NÅS: Ett gemensamt KST – för barnens och ungdomarnas skull!

Publicerat 07.04.2017

Tänk dig dagis- och skolbarn som inte mår bra. Kanske någon har det tufft hemma, kanske en annan har en oupptäckt eller konstaterad diagnos och kanske någon inte riktigt själv kan sätta fingret på vad det är – annat än att det känns fel eller hopplöst. Vad orsaken än är så borde man få stöd av någon som har tid och kunskap, det håller nog alla med om. Tyvärr är verkligheten på Åland en annan. Idag beror stödet på var man bor. Ett gemensamt KST (som vi fortsättningsvis kallar Klienternas socialtjänst) skulle ha helt andra möjligheter att sätta barn och… Läs mera

Camilla Gunell: Därför behövs den nya livsmedelsstrategin!

Publicerat 22.03.2017

    Efter många år och efter mycket arbete har Åland nu en livsmedelsstrategi.  Redan 2009 behandlade – och godkände – lagtinget en motion här i lagtinget, med  Carina Aaltonen som första undertecknare, om att Åland behöver en livsmedelsstrategi.  Sedan dess har mycket hänt. Flera kärva år med lönsamhetsproblem har gjort att näringen söker nya vägar och möjligheter, och konsumenterna och marknadens behov har förändras. Människor blir allt mer medvetna om hur deras val som konsumenter påverkar miljön och klimatet. Det ser man i den rekordartade ökningen av  försäljningen av närodlade och ekologiska produkter. Eko-produkten signalerar till kunden att mig… Läs mera

KST – Klienternas socialtjänst!

Publicerat 17.03.2017

Diskussionen om Kommunernas socialtjänst, KST, har fått fel fokus. Det är inte kommunerna det handlar om – det är klienterna! Det är dags att skifta fokus och börja tala om Klienternas socialtjänst. KST handlar om lagstadgad service, en trygghet och välfärd som alla ålänningarna som behöver den också ska ha rätt till. Vi pratar om barnskydd och vårdnadsfrågor, om handikappservice och specialomsorg, om rätt till Fixtjänst och personliga assistenter, om utkomststöd och missbrukarvård… Ett skyddsnät som helt enkelt behöver finnas där och fungera bra. Trots samarbeten över kommungränserna har det konstaterats många olika tolkningar kring servicen. Flera ålänningar har upplevt att… Läs mera

INFO: Tyvärr är Gävles socialdemokraters besök på Åland inställt pga trafikstopp.

Publicerat 20.01.2017
Ht0bOln_pTjBfJwcb92eyTbsRA53-pvDLtaSKfNHAQk[1]

Göte Winé: Helsingfors nonchalerar självstyrelsen

Publicerat 15.12.2016

Göte Winé höll socialdemokraternas gruppanförande vid budgetdebatten i lagtinget 15 december. Talman Vi har nu behandlat landskapsregeringens budgetförslag för 2017. Jag kan konstatera att ett stöd för detta budgetförslag finns brett. Visst finns det reservationer till budgeten, men som jag ser det så är det en hel del att man håller med i sak och politiken utan mer åsikter om tillvägagångssättet. Som t.ex. “jo politiken är bra men skulle vi få sitta vi rodret skulle vi göra så här.” Inget fel i det – men man ser en förståelse för den ekonomiska situation som Åland befinner sig i. Då tänker… Läs mera