Ålands socialdemokrater Ålands socialdemokrater
Mia

Hur ska vi behålla ungdomen?

Publicerat 17.07.2016

(Festtal i Lappo på sommarfesten 2016) Jag heter Mia Hanström är konsult i ungdoms- och jämställdhetsarbete, politiker, engagerade föreningsmänniska bor på Kumlinge sedan 25 år. Jag har arbetat med ungdomsarbete i hela mitt liv, som fritids och ungdomsledare och föreståndare på fritidsgård och parklek, jag har arbetat som fältarbetare med social uppsökande arbete och de sista 25 åren har jag arbetat som konsult där ett av mina uppdrag varit att stödja och utveckla fritidsverksamheten i den åländska skärgården genom föreningen SKUNK Skärgårdsungdomarnas intresse organisation, ett annat uppdrag jag har är att handleda fortbilda olika ungdomsarbetare i regionen. Hur vi ska… Läs mera

Godby

Gör Godby till en central mötesplats

Publicerat 18.06.2016

Ett torg i centrala Godby skulle vara en bra mötesplats på Norra Åland både för befolkningen och turisterna. Ett torg skulle skapa möjligheter. Intresset för lokalproducerat ökar och riktar sig till befolkningen i alla åldrar och är av intresse även för turister. Torget skulle erbjuda möjligheten att sälja lokala produkter och annat som kan tänkas säljas på ett torg.Med fördel skulle också ett torg kunna användas för olika sociala evenemang och aktiviteter och få Godby att leva upp som centralort, även av intresse för närregionerna och turismen. Vi anser att ett torg kommer lyfta Godby som en central mötesplats på… Läs mera

Flöte

Näringarna behöver en god fiskevård

Publicerat 18.06.2016

Landskapets trängda ekonomi gör att regeringen ser över nya finanseringsmöjligheter för olika verksamheter. En sådan som just nu prövas är finansieringen av fiskevården och produktionen av fiskyngel för utplantering vid fiskodlingen i Guttorp. Att en fortsatt kontinuerlig och tillräcklig utplantering av fiskyngel är nödvändig också framledes, är uppenbart för de flesta. Eftersom den egna förmågan till reproduktion av fisk i Östersjön minskat i takt med övergödning och andra miljöfaktorer, måste vi fortsättningsvis hjälpa naturen med utplantering av yngel av främst sik, gädda och havsöring för att bestånden ska vara tillräckliga för yrkes-, sport- och fritidsfisket. På Åland har vi, i… Läs mera

Händer

Investera i framtiden

Publicerat 17.06.2016

Jag kommer att säga en sak som många kommer att tycka är främmande och fel. Men så här är det… skatter är bra för oss. Skatter är bra för samhället. Skatter är bra för oss som individer. Låt oss säga att vi gör som någon ledamot föreslagit. Vi sänker skatten med 615 000 euro för staden. Det innebär att alla som betalar skatt får behålla mellan fyrtio och sjuttio euro var. Det skulle göra att de kunde köpa en ny skjorta, en ny lampa, en roman, kanske en blomma till fönstret. De skulle däremot inte kunna köpa sig en bättre skola för sina barn,… Läs mera

Göte_tal

Ge en hjälpande hand

Publicerat 09.06.2016

Bästa självstyrelsedagsfirare, vi har samlats här idag för att fira Ålands självstyrelsedag. Vi bor på ett välmående Åland som mår bra även när vi jämför oss med andra områden. Vår samhällsservice är stabilt uppbyggd av en stark välfärd. Ålands befolkning blir allt större och det är mycket tack vare en stark inflyttning. En inflyttning som till stor del beror på att vi har arbetsplatser – jobb som skapar en ljus framtid. Kommer hoten utifrån om att minska arbetsplatser så visar Åland sin styrka och visar vad vi kan. “Aldrig ha åländska kvinnor och män svikit sin stam och dess ära” sjunger vi i… Läs mera